W załączeniu: regulamin i procedury bezpieczeństwa.