W załączeniu: poradnik dotyczący kształcenia na odległość.