Drodzy Rodzice i Uczniowie,
 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca realizujemy podstawę programową poprzez zdalne nauczanie. W naszej szkole nauczanie na odległość prowadzimy z  wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams. ( klasy 4-8) i dziennika Librus (klasy 1-3). Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców, a także w trosce o nauczycieli wprowadzamy jednak pewne zmiany. Zmiany będą obowiązywać tylko w przypadku przedłużenia przez rząd zamknięcia placówek oświatowych.
 1. Od 15 kwietnia do odwołania zdalne zajęcia szkolne odbywać się będą według nowego planu.

Klasy I-III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

konsultacje

edukacja wczesnoszkolna

w tym wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

w tym wf

j. angielski

religia

Klasy IV-VIII

Lp.

przedmiot

dzień tygodnia

częstotliwość

klasa VII od 4 maja

klasa VIII

konsultacje

dla uczniów

1.

j. polski

poniedziałek

środa

2x /tydz.

-

+1h we

wtorek

pozostałe dni wg planu

2.

matematyka

wtorek

czwartek

2x /tydz.

+1h w środę

pozostałe dni wg planu

3.

j. angielski

wtorek

1x /tydz.

+1h w piątek

pozostałe dni wg planu

j. niemiecki

poniedziałek

1x /tydz.

+1h w czwartek

+1h w czwartek

4.

wos

historia

biologia/przyroda

chemia

geografia

piątek

 

 

 

1x /tydz.

 

 

 

-

+1h w poniedziałek

 

 

pozostałe dni wg planu

fizyka

wtorek

 

czwartek

5.

informatyka

muzyka

plastyka

technika

wf

religia/etyka

Edb

wdż

poniedziałek

1x/2tyg.

-

pozostałe dni wg planu

6.

zaj. z wych.

wg potrzeb

-

-

-

 1. W określonym dniu tygodnia w godzinach 8.00 - 10.00 nauczyciele przesyłają zadania do wykonania, podając instrukcję, wskazówki dotyczące wykonania zadania, terminu odesłania pracy.
 2. Uczniowie wykonują te zadania zgodnie z wytycznymi nauczyciela, samodzielnie, w grupie poprzez wideokonferencje lub konsultacje z nauczycielem za pośrednictwem czatu lub wideorozmowy – dotyczy klas 4-8.
 3. Każdego dnia w godzinach 10.00 - 14.00 nauczyciele konkretnych przedmiotów pomagają uczniom w wykonaniu zadań, organizują spotkania, wideokonferencje, konsultacje. Nauczyciele tych konkretnych przedmiotów są również dostępni w pozostałe dni tygodnia w godzinach 10.00 - 13.00 i pozostają w gotowości do pomocy uczniom- dotyczy klas 4-8.
 4. Planowane spotkania, wideokonferencje będą zapisywane w kalendarzu (w aplikacji Teams) - dotyczy klas 4-8.
 5. Udział w wideokonferencjach nie jest obowiązkowy dla uczniów, uczeń może samodzielnie wykonywać zadania w swoim tempie i zgodnie z rytmem dnia i zasadami obowiązującymi w każdym domu. Jeżeli jednak uczeń ma trudności z wykonaniem zadań, zrozumieniem zagadnienia - zachęcamy do kontaktu z nauczycielem-dotyczy klas 4-8.
 6. Uczniowie w danym dniu tygodnia zajmują się przede wszystkim zadaniami z przedmiotów obowiązujących w tym dniu, ale jeśli wykonają zadania, to mogą poświęcić czas na inne przedmioty-dotyczy klas 4-8.
 7. Koordynatorem nauczania zdalnego w każdej klasie pozostaje wychowawca, komunikując się z zespołem nauczycieli, rodzicami i uczniami.
 8. Rodzice uczniów klas 1-3 mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcą za pośrednictwem dziennika Librus lub innych ustalonych z nauczycielami form kontaktu.
 9. Zdalne nauczanie obowiązuje wszystkich uczniów.
 10. Uzyskane oceny będą zapisywane w dzienniku elektronicznym Librus.

Kontakt

91 452 64 14
ilitwicka@sptanowo.pl

 

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony