Cele samorządu
 
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli
i samooceny uczniów.
 
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach
uczniów z nauczycielami.

Znalezione obrazy dla zapytania wybory samorządu uczniowskiego

W naszej szkole zakończyła się kampania wyborcza, w której 10 uczniów złożyło swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przygotowali oni plakaty z prezentacją m.in. swoich zainteresowań i propozycją działań w Samorządzie. 
 
Wybory odbyły się 27 września 2019 r.
W głosowaniu udział brali uczniowie z klas 3-6. 
 

Czytaj więcej: Nowy Samorząd wybrany!

W roku szkolnym 2019/2020
 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego
 
została p. Monika Karlińska
 

W załączeniu: regulamin.

Kontakt

91 452 64 14
ilitwicka@sptanowo.pl

 

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony