Oddział Przedszkolny w roku szkolnym 2019/2020 czynny będzie w godzinach 6.30 - 17.00.

Numer konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0010 6048 4531

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

  • imienia i nazwiska dziecka,
  • grupy, do której dziecko należy,
  • miesiąca, którego dotyczy opłata.

Kontakt

91 452 64 14
ilitwicka@sptanowo.pl

 

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony