Znalezione obrazy dla zapytania PODRĘCZNIKI

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020
 
Drodzy Rodzice !
Szkoła wyposaża uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
Obowiązkiem Rodziców jest zakup dla uczniów tylko podręczników
i ćwiczeń do nauki religii

Czytaj więcej: Podręczniki 2019/2020

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia: Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia w sekretariacie szkoły. Szkoła zaś przekazuje wpłaty  na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej: Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

Kontakt

91 452 64 14
ilitwicka@sptanowo.pl

 

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony